Home > Redactie & Recensent

Mijn werk als recensent
en redacteur

Momenteel ben ik werkzaam als bureauredacteur bij Uitgeverij Malmberg en de LOI. (onderwijsmateriaal).

Daarnaast ben ik als vaste recensent verbonden aan NBD/BIBLION voor de vakgebieden: Duitse Taal- en Letterkunde, Duitse kinder- en jeugdboeken, Duitse bedrijfscorrespondentie, Toerisme in Duitstalige gebieden, Theologie, Filosofie, Nederlandse poëzie, NT2 en Inburgering.

Tevens werk ik als recensent bij Boekenmening (recensies vanuit christelijk perspectief).