Het ontstaan van mijn nieuwe kinderboek ‘Dawar’ – april 2017

 

(Click here for an English version of this text)

Eind deze maand vertrek ik naar vluchtelingen in Athene en op Lesbos. In Griekenland zijn er veel vluchtelingen die Farsi spreken. Zij zitten vaak samen met Syrische mensen in opvangtehuizen of kampen. Nou kun je natuurlijk niet een Syrisch kind een Arabische
‘Jamil & Jamila’ geven en een Afghaans of Iraans kind niets.

Dat zou dus betekenen dat er heel veel tehuizen zouden afvallen. Dat ik met lege handen zou komen op plaatsen waar alleen mensen uit Afghanistan of Iran wonen. Dat wilde ik niet. Mijn eerste idee was dat ik een kort verhaal zou proberen te schrijven. Ik dook in de achtergronden van deze vluchtelingengroep en werd geraakt. Diep geraakt.

Zou dit verhaal misschien toch een boek kunnen worden? In zo’n korte tijd? Een geïllustreerd, in het Farsi vertaald boek? Het leek me onwaarschijnlijk. Maar ik wilde het zo graag en stortte me erin.

Natuurlijk had ik het alleen nooit gered. Bruno Tersago was een grote hulp. Ik kon allerlei praktische zaken aan hem vragen (Van: ‘Hoe zit het met vakken en schooltijden op Griekse basisscholen?’ tot ‘Vertel eens iets meer over Malakasa dan ik in de media kan vinden.’) Dankzij deze informatie kon ik een verhaal schrijven dat overeenkomt met de feiten.

 

En nu?

Na schrijven, schrappen, wakker liggen en lange wandelingen om mijn hoofd leeg te maken, nadat Ellen Singer en Leandra Zoulfoukaridis de beginhoofdstukken hadden gelezen en enthousiast waren, begon ik erin te geloven: het zou een heus boekje gaan worden. Daarmee kwamen de volgende stappen: Hoe kwamen we aan een illustrator? En aan een vertaler? De tijd ging namelijk echt dringen.

Illustrator Gerda Wierda, tevens juf in een nieuwkomersklas op een basisschool, nam de uitdaging op zich en maakte prachtige tekeningen voor ‘Dawar’. Het vinden van een vertaler op zo’n korte termijn bleek zeer moeilijk, maar gelukkig vond ik Farangis Dawoody bereid om náást haar werk deze klus op zich te nemen. Ondertussen deed Leandra – even tussen alles wat ze voor de reis regelt door – de eindredactie van de Nederlandse ‘Dawar’ en nam Ellen de opmaak op zich. ‘Dawar’ is geboren en ik ben er dolblij mee. We gaan vele kinderen gelukkig maken!

Dawar- Tenten
Dawar - Voorkant
Dawar - Achterkant

Flaptekst:

Storm woont in Nederland. Hij houdt van vakantie in de zon, chocoladevlokken en voetballen met zijn beste vriend Dawar. Katerina woont in Griekenland. Zij houdt van zingen en dansen. Katerina’s moeder werkt veel met vluchtelingenkinderen. Katerina snapt dat het belangrijk is, maar vindt het niet altijd leuk dat mama nu minder tijd voor haar heeft.

Storm vertelt in zijn mails aan Katerina over Dawar. Dat hij naar zijn eigen land verlangt en vaak boos is. Of bang. En op een dag leert Katerina in Athene zelf ook een Dawar kennen …

Elsbeth de Jager en Gerda Wierda maakten dit boekje speciaal voor een eerste bezoek aan de Afghaanse en Iraanse vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Meer informatie
Voor informatie, lezingen, verkooppunten en/of donaties kunt u zich wenden tot Elsbeth de Jager (info@elsbethdejager.nl) of Ellen Singer (Ellen.Singer@aztech.nl).

‘Dawar’ is op dit moment in het Nederlands en het Farsi verkrijgbaar. De eerstvolgende talen die verschijnen zijn Duits, Engels en Grieks.

Prijs per boekje €10,00.

Helpt u mee?
De verkoop van deze boeken zorgt ervoor dat wij op korte termijn weer nieuwe boeken naar deze vluchtelingenkinderen kunnen brengen!

.

The birth of my new children’s book, ‘Dawar’ – April 2017

 

I will be leaving for Athens and Lesbos at the end of the month. Greece has many Farsi-speaking refugees. They are often housed with Syrians in camps or homes. One cannot hand out an Arabic ‘Jamil and Jamila’ book to a Syrian refugee and have nothing for a child who happens to be from Afghanistan or Iran…

This would mean that many camps and homes could not be visited. I did not want to have nothing to give away to children who did not speak Arabic. I first thought I would write a short story. But as I researched their background I got caught up in their story.

I soon realized I wanted to write a short book, and not a short story! But would I have enough time fort his? Creating a book in Dutch, finding an illustrator, finding a Farsi translator takes time. Would I make it before leaving for Greece? I was not sure I would make it but I went ahead and tried.

I would never have made it alone. Bruno Tersago was a great help. I asked him about a myriad of issues (ranging from “Which subjects are taught at a Greek primary school?” “What times do children aged 10 usually go to school in Athens?” through to “Tell me about Malakasa, tell me about things that did not make into the media.”. This information ensured the facts in the story would be based on real life in Athens.

 

Dawar was conceived and born within three weeks!

After writing, rewriting, nights of insomnia and many long walks to empty my head, after Ellen Singer and Leandra Zoulfoukaridis had read the first chapters and liked what they read, I started to believe it was actually possible, Dawar would be published!

We could not prepare step by step, the search for an illustrator and a translator had to be started without having completed the book. Would we find a translator who could read the Dutch or would we need to translate it into German or English for the translator into Farsi to understand? Time was ticking away…

Illustrator Gerda Wierda, who is also a teacher at a newcomer’s class at a primary school in the Netherlands took up the challenge and drew the beautiful illustrations for ‘Dawar’. I was lucky. I came into contact with Farangis Dawoody who was willing to translate the book into Farsi in very little time alongside her busy job. Melvin did the first round of editing, and Leandra, in between all the planning for our trip to Greece, took on the final editing of the Dutch book. We could not find an InDesign specialist at this short notice willing to volunteer for the DTP, which is why Ellen did it in Word instead. ‘Dawar’ made it into the world, we did it. ‘Dawar’ will make many children smile!

Dawar- Tenten
Dawar - Voorkant
Dawar - Achterkant

 

Blurb:

Storm lives in the Netherlands. He likes to spend time in the sun, especially on holidays, and chocolate sprinkles on his sandwiches. He enjoys playing soccer and his best friend is his classmate, Dawar. Katerina lives in Greece. She likes to sing and dance. Katerina’s mother works long hours with refugee children. Katerina understands that this is important but would prefer her mother having more time for her…

Storm writes about Dawar in his messages to Katerina. He tells her that Dawar would like to go home to his own country, and that he is often angry, or, actually, scared. Then one day Katerina meets a boy named Dawar in Athens …

Elsbeth de Jager and Gerda Wierda created this book to give away when visiting refugee children from Afghanistan and Iran in Greece.

 

More information
For more information, lectures, talks, sales locations and/or donations, please contact: Elsbeth de Jager (info@elsbethdejager.nl) or Ellen Singer (Ellen.Singer@aztech.nl).

‘Dawar’ is currently only available in Dutch and Farsi. It will be translated into German, English and Greek soon!

Book price: € 10.00 (ten euro).

Would you like to help us help refugee children?
This is a volunteer project. The sale of the book allows us to print books to give away to refugee children! Please buy the book or make a donation to cover printing costs! We would like to give away more books soon!